Pages

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Search This Website

Thursday, September 29, 2022

Harvard university and MIT||D.A News

Harvard university and MIT||D.A News

Founded by the Harvard university and MIT, edX is home to more than 20 million learners, the majority of top-ranked universities in the world, and industry-leading companies, offering 2000+ online courses.

Learn and master the most in-demand skills to proceed your career with the certificate programs and online courses in the fastest-growing fields: computer science and programming, data science, software engineering, web development, business, management, marketing, finance, accounting, math, design, cybersecurity, power bi, and more. From data science courses to computer programming courses, edX has you covered.

मोदी सरकार (Modi Government) ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. डीए (DA Hike) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा. कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा. ये बढ़ोतरी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है.

Learn new skills from our experts by the accessing our online classes. Expand your horizons and more your education with online classes from the top tier universities such as Imperial College London and further. Stay ahead of the game and make edX your personal online college.

Looking for the computer science courses to learn to code for the web development or mobile app development in programming languages like C, C++, Python, HTML, CSS, JavaScript, and R? Want to learn data science, learn java, or learn sql online?

Harvard university

Want an online course to study communication, human psychology, mechanical engineering, details technology, give chain management, digital marketing, anatomy, statistics, machine learning or artificial intelligence? With over 2000 online courses, we can be help you gain the knowledge and skills you are looking for! Learn new skills and obtain course certifications. Further your education today with your very own online college courses..

Online classes in the data science, blockchain, python, project management and more

Test your knowledge with the quizzes and exams as you advance through each course
Search any subject from the HTML programming to digital marketing and more.

ONLINE COURSES IN SUBJECTS LIKE:
Computer science – Learn programming online and learn how to code! Study computer science courses with the beginner and advanced courses like Python courses, Java courses, HTML courses, JavaScript courses, and more. Take an artificial intelligence course, machine learning course, web development course, cybersecurity course, C++ course, R programming course, or data science course. With the 500+ computer courses you will find what you’re looking for in cloud computing, cybersecurity, network security, details technology, mobile and Android development, game design and further. Take web development courses or computer science courses like CS50 from Harvard. Learn software engineering and software development, or enroll in Microsoft courses to learn SQL online, Excel, DevOps, Azure, Angular, NodeJS and further.

Business & Management – Accounting courses, digital marketing courses and more. Learn marketing analytics, finance, economics, IT, give chain, entrepreneurship, operations management, health care administration, fintech, public speaking and further.

Mathematics – from high school to college-level math courses, master calculus, statistics, and algebra.

Science & Engineering – Best online courses in biology, anatomy, life science, chemistry, physics, and various engineering courses including manufacturing, material science, robotics, electrical engineering, mechanical engineering, and civil engineering.
Language – Learn Spanish, Chinese, French, English, and even sign language.

Please Note: Learners who successfully complete this IBM course can obtain a skill badge —a detailed, verifiable and digital credential that benefits the knowledge and skills you have acquired in this course. Enroll to learn more, complete the course and claim your badge!

Success Stories :
Thanks to the flexibility of Python and the powerful ecosystem of packages, the Azure CLI supports quality such as auto completion (in shells that support it), persistent credentials, JMESPath result parsing, lazy initialization, network-less unit tests, and further..

Hands-on Project
Every Specialization includes a hands-on project. You will necessary to successfully finish the project(s) to complete the Specialization and obtain your certificate. If the Specialization includes a separate course for the hands-on project, you will necessary to finish each of the other courses before you can start it.

Read More »

Wednesday, September 28, 2022

G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala Mobile App Download: The full name of G-Shala App is Gujarat Student's Holistic Adaptive Learning App. The field of technology is booming, with travelers and IT. The field of education is at the forefront, which also brings all the benefits to the field of education.

G-Shala Learning App: G-Shala App is Easy to use. It means of education are being explored through educational technology. For example, we can take advantage of this technology in the field of teaching, learning, assessment, etc.


G-Shala Mobile App

G-Shala App: The new horizons of learning are expanding. What gradually promotes self-learning. The new field of e-learning is likely to benefit students more and more numerically and qualitatively. In which teaching, learning and students cross the boundaries between the four walls of the classroom.

G-Shala App Download Link

The online education system is now on the rise. In this case, electronic learning is the use of methodologies in the teaching and learning of information and communication technologies connected to the Earth Network. Which is associated with the development and use of ICT infrastructure.
G-Shala Login

This type of study broadens the study process and covers a more diverse population. The e-learning environment makes a variety of multimedia content available in the home and provides adaptations for their use. You need to have a traveler for e-learning.

રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું જુઓ આ વિડીયો

G-Shala - The Learning Application Download Link

G Shala app is for Teachers and Students: If we have the right kind of traveler, e-learning is possible for long enough anywhere, anytime. E-learning CD-ROM, a broadband network that can also be Internet-based, with information available in written country form: audio, animation and virtual environment.

Through which the study experiences obtained are often shown to be superior to the experiences found in a complete classroom. In this, the student learns according to her own speed and the study of the Elephant Handson Learning. There are also many limitations in e-learning, which we experience in classroom learning. For example, boring slides, monotonous speech, fewer opportunities for interaction, etc.G Shala - The E-Learning App
You just have to be more demanding with the help you give other people. In e learning, 'e' stands for electronics, a study based on equipment, systems, interconnections, technology, and electronic principles. Here e-learning is not limited only to study, it is also associated with teaching.

G-Shala Mobile App Download Link ⤵️આ પ્રોસેસ કમ્પ્યુટરમાં જ કરવી મોબાઇલમાં કરવી હોય તો ડેસ્કટોપ મોડ મા જ કરવી કમ્પ્યુટરમાં એરો કી નહીં આવે ત્યાં એન્ટર આપવું.

માહિતી ભર્યા પછી સાઈન અપ પર ક્લિક ના કરતા નીચે કીબોર્ડ માં જમણી બાજુ નીચે ➡️ પર ક્લિક કરવું

1. જી શાળા એપ્લિકેશન / કોઈ લિંક દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન માટે બાળકનો જરૂરી ડેટા ભરો.

2. જો કોઈ લિંક દ્વારા રજી.કરતા હોવ તો મિત્રો બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરો તો ફક્ત અને ફક્ત *google chrome* નો ઉપયોગ કરશો નહિતર તમને કેપ્ચા બતાવશે નહીં

3. સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા પછી છેલ્લે જ્યારે તને કેપ્ચા એન્ટર કરો પછી signup ને બદલે next આપવાનું છે એટલું જ ધ્યાન રાખવું

*માહિતી ભર્યા પછી સાઈન અપ પર ક્લિક ના કરતા નીચે કીબોર્ડ માં જમણી બાજુ નીચે ➡️ (next)પર ક્લિક કરવું*

Keyboard open કર્યા બાદ જમણી બાજુ નીચે ↩️ (back)button press કરતા સબમિટ થઈ જશે

માહિતી ભર્યા પછી સાઈન અપ પર ક્લિક ના કરતા નીચે કીબોર્ડ માં જમણી બાજુ નીચે ➡️ પર ક્લિક કરવું
મહત્વપૂર્ણ લિંક
મહત્વપૂર્ણ લિંક

Read More »

Tuesday, September 27, 2022

Mutual Funds, FDs, Stocks Application

Mutual Funds, FDs, Stocks Application
Invest in Mutual Funds, FDs, Stocks. ZERO fees. Save Tax. Get Smart Insights.

Join the world's first FREE financial planning and investment platform. Built by data-driven ex-money managers & techies to make investing simpler, faster and better.

ONE APP. FOR ALL INVESTING NEEDS.

✅ Mutual Funds: Choose from 5000+ direct MF plans.
✅ Fixed Deposits: Range of FDs, book online FD in mins.
✅ Stock market: Invest in shares listed on NSE and BSE.
✅ US Stocks: Buy and sell shares of listed US companies
✅ Employee Provident Fund: Link your UAN to track EPF balance.
✅ Gold: Add gold bought externally to track gold investments.

FINANCIAL PLANNING. SIMPLIFIED.
👍 Goal Planning: Set financial goals like buying home, retirement, child’s education etc. with our awesome goal-planning feature that brings together SIP calculator with smart recommendations.

👍 Family account: Create a joint account or individual account under a single login as a family account. Manage your parents’ investments, or invest with your spouse.

👍 Smart analytics: Get insights on your investments for smarter decisions. Analysis of your asset allocation, portfolio XIRR and comparison with peers.

👍 Plan for emergencies with SaveSmart: Invest in Liquid MFs, withdraw up to ₹2 lakhs within 30 minutes.

SAVE MORE. CREATE MORE WEALTH.

√ Save 35% over 20Y with direct MFs. Pay ZERO commission.

√ Save upto ₹10,000 in LTCG taxes every FY with Tax Harvesting.

√ Save tax with ELSS mutual funds from all AMCs.

√ Least tax & exit load on switching or redeeming MFs with TradeSmart.

INVEST IN MUTUAL FUNDS

- Over 5000 direct MFs from all AMCs like SBI Mutual Fund, ICICI Prudential MF, HDFC MF, Birla Sun Life MF, Nippon India MF, Axis MF, Mirae Asset MF, Tata MF, DSP MF, L&T MF & more.

- Funds across all categories like Equity (Large cap, Mid cap, Small cap), Debt, Hybrid, Solution oriented, and other schemes like Index Funds, ETFs, Fund of Funds & Balanced funds.

- Designed for smart investment decisions. Compare fund's performance to index (Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty MidCap 100, Nifty SmallCap 100), category & peers. Or, add a fund for comparison.

- Lump sum investments, set up Systematic Investment Plan (SIP investment), Systematic Transfer plan (STP) & Systematic Withdrawal Plan (SWP).

- Switch from regular MFs to direct MF plans for free, earn up to 1.5% higher returns

- Seamless import of external investments through Consolidated Account Statement (CAS).

- Know what’s popular in the smart investor community with most bought, most sold & most watchlisted MFs and FDs.

- Extra rewards on redemption of Mutual Funds, get 1% more on the amount you transfer to Amazon Pay Balance.

- All transactions & reports for ELSS and Capital Gains, sorted by financial year.

BOOK ONLINE FDs

- Your fixed deposit app.

- Easy online FD booking within mins.

- Check FD rates from a wide range of bank & NBFC fixed deposits.

- Axis Bank FD, Bajaj Finance Ltd FD plus more coming soon.

STOCK MARKET INVESTING MADE EASY

- Buy & sell shares on NSE Nifty 50 & BSE Sensex with live share price movements.

- Track stock portfolio, import from brokers and demat a/c like Zerodha, Upstox etc, or upload your CAS from CDSL or NSDL.

- Get latest share price, day’s high, day’s low, top gainers and losers, 52 week high and low, 1 year & 5 year returns, dividend yield, market cap, volume, financial statements & other fundamentals.

- Get rich insights, compare with peers through intuitive charts.

DIVERSIFY WITH US STOCKS

- Invest in 1000+ US stocks & ETFs from India, pay no commission

- Stocks of your favourite companies like Apple, Meta, Google & more

- Buy a fraction of stocks for as little as $1

- Participate in the latest NYSE IPOs

- Easy money transfer to fund your account

- Ensure tax compliance with ready-made Capital Gains Report

IN SAFE HANDS

- 128-bit Bank-grade encryption for data safety
- ISO/IEC 27001:2013 certification
- SEBI registered investment advisor
Mutual Funds, FDs, Stocks Applicationવિજ્ઞાન મેળો 2022 23
Read More »

Monday, September 26, 2022

Live Navratri Garba ― United Way Of Baroda live Garba in Gujarat- 2022

United Way Of Baroda live garba 2022


The main aim of United Way of Baroda is to develop sharing and caring attitude amongst fellow citizens and to provide funding to worthy non - profit organizations . Baroda is the first city in India where the United Way was established in the year of 1986 . United Way of Baroda has made a difference to the society ever since it was established . United Way of Baroda is working incessantly for funds allocation to several NGOs along with training in different aspects of NGO management, resource mobilization as well as mobilization of individual volunteers . United Way of Baroda has also presented and is implementing some innovative ideas such as 2 - Way Benefit Card and Gold Card ( for Senior Citizens ) . They offer a variety of services , at your doorstep , essential in today's fast - paced living , but often difficult or expensive for the ordinary citizen—Navratri Garba Festival 2022― Navratri New Video Status, Gujarati Garba DJ Hits, Photo Frame, Status Maker App Download

United Way Of Baroda Annual Fund Raising Event SEPTEMBER 26 The Navratri Mahotsav is thc Annual Fund Raising Event of which United Way of Baroda is extrcmcly proud. This event is famous for its crowd and decorations and it involves more than 40,000 participants daily. The funds collected during these nine nights are then utilized for var beneficial purposes. These funds arıe then allocated to various institutions according to their requircments. In this way thc Navratri Mahotsav supports major projects and activitics undcrtakcn by United Way of Baroda

Live Navratri | United Way Of Baroda: About Events Photos Videos uwaynavratri@gmail.com http://unitedwaybaroda.org About Welcome to United Way of Baroda Garba Mahotsav Instagram unitedwaybaroda iCompany Overview he United Way of Baroda Based in Vadodara, India Is a nonprofit organization General Information World's largest Navratri Celebrations only at United Way Of Baroda Garba Mahostav! Awards United way of Baroda organisers have applied for Guinness Book of World Records for having highest number of people at its venue.

Unitedway of Baroda is helping to improve less privileged people.
આજના લાઈવ ગરબા જોવાની લીંક- ત્રીજું નોરતું

United Way of Baroda is the first local United Way set up in India in 1986. 30 years back United Way of Baroda was founded by Baroda Citizens Council with support from United Way International & UNICEF. United Way of Baroda is registered under Bombay Public Trust Act in 1998 & FCRA.
United Way of Baroda Garba- નવરાત્રી 2022 ના ગરબા જુઓ

અતુલ પુરોહિત રંગ રસિયા 2022

Over three decades, United Way of Baroda is 
supporting communities, local NGOs and government for sustainable improvement in quality of life of less privileged people in and around Gujarat.

United Way of Baroda Garba- નવરાત્રી 2022 ના ગરબા જુઓ

➡️ United Way Of Baroda garba Day-1 Garba link HERE ગરબા જુઓ

United Way of Baroda Garba- નવરાત્રી 2020 ના ગરબા જુઓ

➡️ United Way of Baroda Garba Day –1 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–2 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–3 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.


 ➡️ United Way of Baroda Garba Day–4 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–5 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–5 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.


 ➡️ United Way of Baroda Garba Day–6 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–7 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.


 ➡️ United Way of Baroda Garba Day–8 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.

➡️ United Way of Baroda Garba Day–9 2020 ⬅️ ગરબા જુઓ.
Live Navratri | United Way Of Baroda YouTube Channel live link Check HERE
Gujarati Garba Navratri Garba Festival 2022It’s Something Unique. It Not Just A Simple Navratri Photo Frame, It’s Navratri Photo Frame. Now Your Frames Will Blinks. Yeah It’s True, You Can Make Your Own Photo GIF’s By Uniquely Designed Photo Frames.

Would You Like To Look Like Indian Bride In Navratri? Fantastic Photo Booth App Will Help You Create Great Looking Photo Manipulations. Download Navratri Photo Frame And Try Traditional Designed Especially For Navratri Or Wedding Garba. You Have Lots Of Traditional Indian Chaniya Choli To Choose From. You Simply Need To Do Is Change Face, Add Your Face And Feet It In Available Photos Of Navratri.

Navratri Garba Festival 2022 ― Navratri New Video Status, Gujarati Garba DJ Hits, Photo Frame, Status Maker Download 📳

Demat account, trading stocks in share market, IPO, FnO, Mutual Fund, SIP & NFO.

Join millions of users on Groww and start investing in mutual funds, Stock trading, US Stocks, Fixed deposits, ETFs, IPO, and Trade F and O made easy, fast & secured. Check live share prices of NSE Nifty 50 & BSE Sensex along with stock technical charts and Indicators, open your free Demat account & start trading in the stock market.

Enjoy 100% paperless onboarding without any hassles and Invest in popular mutual funds, Indian stocks, FD & IPOs in a few minutes 🚀 from the comfort of your home.

Invest in any direct mutual funds by SIP or lump sum at 0% commission for free. If you are already an investor, switch your regular investment plan to direct mutual fund plans & earn extra returns.

Groww is the simple Demat & stock trading app that allows you to open a free Demat account & trade listed stocks in the share market at a low brokerage on stock orders.

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Live Navratri | United Way Of Baroda YouTube Channel live link Check HERE

Thanks for visit this Navratri Garba Festival ― Live Navratri Garba | United Way Of Baroda Post, Stay connected with us for more Post.
આજના લાઈવ ગરબા જોવાની લીંક
કિર્તીદાન ગઢવી લાઈવ ગરબા

ફાલ્ગુની પાઠક લાઈવ ગરબા

ગીતા રબારી લાઈવ ગરબા

ગાંધીનગર Cultural forum Live ગરબા

કિંજલ દવે લાઈવ ગરબા

Read More »

SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022 | www.ssagujarat.org

SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022 | www.ssagujarat.org

SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022: The Samagra Shiksha (SSA) Gujarat has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of 1300 Special Educator Posts.This is a great chance for interested candidates who are looking for SSA Gujarat Jobs 2022.for more details read below article.


મહત્વની લિંક


SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022

Blue Tick indicates that this account is official.
It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking jobs in Samagra Shiksha (SSA) Gujarat Before applying for the post, candidates should ensure that he/ she fulfills the eligibility criteria and other conditions mentioned in this advertisement. The last day for registration is 01-10-2022. Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of application. more detailed information regarding educational qualification, age limit, selection procedure, how to apply ,last date for SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022 are mentioned below.
વધ પરત બદલી કેમ્પનું આયોજન કરવા બાબત પરિપત્ર

ગાંધીનગર


SSA Gujarat 1300 Special Educator Posts Recruitment 2022

Name of Organization: SSA Gujarat

Total No.of Posts: 1300

Name of the Posts:Special Educator

Job Location: Gujarat

Mode Of Application :Online

Starting Date To Apply Online: 12-09-2022

Last Date To Apply Online: 01-10-2022

Official Website:https://www.ssagujarat.org/

Educational Qualification :

Please Read Official Advertisement.

Salary:

Rs.15000/- per month

Note: full details of Educational qualification, Age limit, Pay scale, Grade pay ,selection process etc details candidates required to visit official notification which link given below at this vacancy notice.
How to Apply SSA Gujarat Recruitment 2022?Interested & eligible candidates may apply Online through official website.

Important Links for SSA Gujarat Recruitment 2022

What is The Last Date For Applying SSA Gujarat Recruitment 2022

Starting Date for Submission Of Online Application : 12-09-2022

Last Date for Submission Of Online Application : 01-10-2022

Read More »

Navaratri 2022 All In one Information Aarti pooja

Navaratri 2022 All In one Information Aarti pooja


 
Invoking the power element in the universe to the kalash is called Ghat establishment, in which power resides with the trinity.

It is inauspicious for the goddess to ride in a dolly, but at the time of parting, the goddess's vehicle will be an elephant, which is an auspicious sign for the country.

Navratri will have 6 auspicious moments for shopping, starting a new job and investing in real estate


The festival of Shakti Aradhana has started from today, which will end on 15th October, the day of Dussehra. This time Navratri will be only 8 days long due to change of dates. This time from the start of Navratri on Thursday, the Goddess will come sitting in a dolly and the Goddess's vehicle will be an elephant at the time of farewell on the day of Dussehra on Friday.

6 auspicious yogas in Navratri: There will be 5 days of Ravi Yoga in Navratri. There will be an unseen moment of Dussehra. Thus 6 days till 15th October will be very auspicious for every kind of purchase, investment in real estate and start of new work.

Establishment of Kalash: Invocation of the element of power in the universe-

Establishment of Kalash means reduction of Shakti Tattva located in the universe during Navratri i.e. invocation in Kalash. The negative energy of the house is lost due to the power element. At the beginning of the puja on the first day of Navratri, a kalash is installed in the northeast corner by taking a vow for Durga puja.

Why the establishment of Kalash?

1. The kalash installed in Navratri removes the negative energy around.

2. The establishment of Kalash brings peace in the house. Kalash is considered to be the giver of happiness and prosperity.

3. The kalash kept in the house makes the atmosphere devotional. This increases concentration in worship.

4. If there are diseases in the house, kalash helps to remove them.

5. Kalash is also considered to be a form of Lord Ganesha, it removes obstacles in the way of work.

Today will be just 2 auspicious moments for Ghat establishment. This year this is happening due to the ominous yoga called Chitra Nakshatra and Vaidhruti staying all day. According to scholars from Ujjain, Puri, Tirupati, Haridwar and Benaras, it would be auspicious to establish a ghat in Abhijit Muhurat.

7 Establishment of Kalash in Shubh Yoga - Navratri is starting in 7 Shubh Yoga. On this day at sunrise there will be Mahalakshmi, Parvat, Budhaditya, Shankha, Parijat, Bhadra and Kemudrum yoga in Kundli. Due to the beginning of Shakti Parva in this auspicious yoga, happiness, prosperity and upliftment will come from worshiping Goddess.

Read More »

Saturday, September 24, 2022

Harvard american University https://www.harvard.edu/

Harvard american University https://www.harvard.edu/

Harvard and the Military
Members of Harvard University’s “ Long Crimson Line ” have served within theu.s. defense force since before the nation’s independence. Harvard counts among its graduates eighteen honor of Honor donors, over the other establishment of upper education except theu.s. Military and service seminaries. structures and spots around field ar diurnal monuments of Harvard’s deep military history. General President of the United States unbroken headquarters at Wadsworth House before taking command of the revolutionary colors in 1775, Massachusetts Hall and Harvard Hall were used as barracks, and structure accoutrements were repurposed to make musket balls during the War of Independence. Memorial Hall and Memorial Church recognize the immolation of Harvard men and girls UN agency “ freely gave their lives and fondest expedients for North American nation and our abettors that we would learn from them frippery in peace to pay our lives creating a advanced world for others. ” In 2011, Harvard drink the service Reserve Officers guiding Corps( ROTC) program back to lot, followed later by the full complement of Army and Air Force paratoops.
Mission Statement
Harvard University( comprising the council boy academy, the graduate faculties, indispensable educational bodies, analysis centers and attached institutions) does not have a proper charge statement.

have a proper charge statement.Important Links:

અગત્યની લિંકThe charge of Harvard academy is to trainer the choosers and citizen- leaders for our society. We do that through our commitment to the transformative power of a humanities and lores education.

This feature allows users to schedule a message reminder for an event, meeting or other reason. For this the user has to set the time and date of sending the message. So the message will be sent automatically as per the scheduled time.

Harvard crusade
The Harvard crusade is meant to embrace the long run and to make sure Harvard’s leadership because it approaches its fifth century of education and inquiry within the pursuit of permitting verity.
Harvard University Students

Harvard College: 6,699
Graduate and professional students: 13,120
Harvard Extension School: 16,193
Total: 36,012 students

Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic, Malay, Urdu, Malay, Bangladeshi Bengali, Bengali, Punjabi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Malayalam, Chinese, Portuguese, Turkish and Nepali. A free English literacy course used by over 50 Million learners for spoken English, alphabet, and vocabulary structure.

Hello English by CultureAlley is the number 1 ranked free Educational App, and the stylish free App to learn English.

Harvard University Alumni

further than,000 living alumni, over,000 in theU.S., and over,000 in some 202 other countries.

In this app we have provided 9000+ questions
Harvard University Honors

49 Nobel Laureates, 32 heads of state, 48 Pulitzer Prize winners

Harvard University Motto

Veritas (Latin for “truth”)

Harvard University Real Estate Holdings
5,457 acres

Harvard University Library Collection

The Harvard Library — the largest academic library in the world — includes20.4 million volumes,,000 periodical titles, an estimated 400 million handwriting particulars, 10 million photos, 124 million archived web runners, and5.4 terabytes of born- digital libraries and calligraphies. Access to this rich collection is handed by nearly 800 library staff members who operate further than 70 separate library units.

Harvard University Museums

Harvard’s galleries are servants of further than 28 million workshop of art, vestiges, samples, accoutrements , and instruments. With deep roots in education and tutoring, these internationally famed collections are abecedarian to the development and durability of numerous disciplines. These unequaled institutions rank alongside some of the topmost galleries in the world and they're open to the public. They drink further than,000 original, public, and transnational callers each time.
Harvard University Faculties, Schools, and an Institute enhancements.
Harvard University is made up of 11 top academic units – ten faculties and the Radcliffe Institute for Advanced Study. The ten faculties oversee seminaries and divisions that offer courses and award academic degrees.

Undergraduate Cost And Financial Aid

Families with scholars on education pay an normal of$,000 annually toward the cost of a Harvard education. Fifty- five percent of Harvard College scholars admit need- grounded education aid, and the average entitlement this time is further than$,000.

HarvardX

HarvardX could be a University-wide strategic action, overseen by the plant of the Vice academic director for Advances in Learning( VPAL), enabling faculty to produce open, online courses for on lot and global learners and advancing exploration in the literacy lores. To date, HarvardX has engaged over one hundred seventy academy across ten faculties, producing further than 100 open online courses with further than three million unique course actors. On lot, HarvardX has enabled cold-blooded literacy in further than 40 domestic courses and convened further than 600 individualities( faculty, undergraduates, graduates, technologists) in developing content, conducting exploration, or blending courses. A leader in advancing the wisdom of literacy, HarvardX and VPAL analysis have made over seventy analysis publications and 2 major standard reports on MOOC learner demographics and geste


Harvard University Established

Harvard is the oldest institution of advanced education in the United States, established in 1636 by vote of the Great and General Court of the Massachusetts Bay Colony.

The Harvard College fiscal aid program requires no donation from Harvard families with periodic inflows below$,000; asks from 0 to 10 of income for those with inflows up to$,000; and expects proportionally more from families with inflows above$,000.

Read More »

WhatsApp Based Mulyankan | STD 3 to 12 WhatsApp Exam||SWAMulyankan Primary school||સ્વ મૂલ્યાંકન કસોટી 2.0

WhatsApp Based Mulyankan

Online classes for Std. 1 to 12 are being telecast by the SSA Gujarat under Home Learning. It seems very necessary to check the learning level of online educational work. So it is decided to do WhatsApp Based Exam through CCC. Subject matter based multiple choice type test has been introduced on the basis of the live class.
Kutuki - Kids Learning App is an early learning app Made by Educators for Indian kids in LKG, UKG, Playgroup and Nursery. Kutuki has taken deep care to ensure that preschool kids stay curious with joyful learning. Through Kutuki - Kids Learning App, kids learn and develop skills in English, language, STEM, social and life skills.

Research shows that preschool kids learn best with the help of Stories and Rhymes. Especially when the settings and characters are familiar to the kids. Kutuki’s Stories & Rhymes are Made in India, set in India and filled with Indian Culture and Values. Kutuki - Kids Learning App enables kids to learn in English as well as Hindi, Marathi, Tamil & Kannada.

Kutuki's Learning App is aligned to preschool curriculum and will ensure that kids learn important topics such as -

⭐ Learning English Letter sounds through Phonics

⭐ Learning English Alphabet Tracing/ Handwriting

⭐ Counting numbers

⭐ Learning and recognizing Shapes

⭐ Learning and recognizing Colours

⭐ Building general knowledge and awareness

Through Kutuki’s creative curriculum - rhymes, stories, activities and more, kids have fun learning preschool themes -

✓ Indian Festivals & Culture - Diwali, Dussehra, Holi, Ugadi, Christmas

✓ Space (Planets, Earth, Moon, Stars, Astronauts)

✓ Health and Hygiene (Yoga for kids, Exercise for kids, Food, Healthy Eating, Vegetables, Fruits)

✓ Animals and Nature (Dogs, Cats, Pet Animals, Farm Animals, Wild Animals, Plants, Flowers, Trees, Dinosaurs)

✓ Travel and Transport

✓ Safety

✓ Emotions & Feelings, Sharing, Overcoming Fear, Overcoming Shyness

Language should not be a barrier, so apart from English, our creative curriculum can also be accessed in Indian languages

Kutuki also has unique picture books for kids in English. The picture books will take your kids on a journey across India. Learn More

Here is why so many Indian parents trust Kutuki - Kids Learning App for their kids -

✓ Made by Educators

✓ Made in India app. Made for Indian kids

✓ Safe, Age Appropriate, Ad Free app experience

✓ Fresh, Original, learning focused rhymes and stories

✓ Loveable Characters (Kutu, Ki and Minku) that help kids to learn important life and moral lessons - positive behaviour, patience, humility, determination and kindness

✓ The app is simple to use for kids. It’s less of an app and more of a learning tool

✓ English that is simple

✓ English that is in Indian accents so that children can easily understand

✓ Indian languages

✓ Approved by Montessori and Kindergarten teachers. Curriculum based themes, designed by educators for kids' unique and growing educational needs

✓ Over 30 unique themes designed as per preschool curriculum (Science, Space, Health, Hygiene, Life Lessons, Math, Language, Phonics, Colours, Shapes, Safety, Transport, Family, Human Body, Moral Stories, Senses, Animals, Rhymes, Bedtime Stories, Food, Nature and more)

✓ Kids build strong foundations in English (Phonics stories, activities, tracing games and more)

✓ Kids develop number sense with number stories and activities

✓ Interactive format - quizzes and games along with rhymes and stories keep kids engaged and learning while having fun

✓ Weekly updates to content to ensure the learning never stops for kids

Kutuki - Learning App for Indian Kids

Join our large community of parents, educators, storytellers & musicians working together to create amazing experiences for Indian kids on Facebook and Instagram
Also Like this post :
WhatsApp Based Mulyankan
Organization Name Samagra Shiksha Abhiyan Gujarat
Portal Name WhatsApp Based Weekly Test
Purpose Check the learning level
Standard 3 to 12
WhatsApp Number District
How to register for WhatsApp Exam?
सौ प्रथम नंबर ने तमारा मोबाईल मा ‘WhatsApp Learning Gujarat” ना नामथी सेव करो.
WhatsApp Learning Gujarat ना सेव करेल नंबर पर Hello, Hi के नमस्ते लखी मेसेज करो.
सामेथी मेसेज नो रिप्लाय आवे पछी तमारी शाला नो UDISE CODE लखी मेसेज सेंड करो. (UDISE CODE तमारा शिक्षक पासेथी मेलवी लेवो)
हवे सामेथी आवेल मेसेज माँ शाला नु नाम आने अन्य विगतो नी खात्री करो.
जो विगत सची होय तो 1 लखी मेसेज सेंड करो
त्यारबाद धोरणनो विकल्प पसंद करवो.
तमारू प्रथम नाम अंग्रेजीमा लखी मेसेज सेंड करो. उ.दा – VIKRAMSINH
जो क्लासमा एक नाम ज एक करता वधारे विद्यार्थी होय तो विध्यार्थिनु साचु नाम पसंद करी मेसेज सेंड करो.
विद्यार्थी तैयार होय तो ‘YES‘ विकल्प अथवा पछीथी करवा माटे ‘No‘ विकल्प पसंद करो.
परीक्षा मा मात्र विकल्प अंकने जवाब तरीके मोकलवो.


નોંધ :-મોબાઈલ નંબર તમારો નાખવો
Read More »

News